skip to content

AudioBooks to Share Community

So we share > Audiobook, Knowledge, Accessibility news ETC.

You are not logged in.

Forum rules

กฎระเบียบในการใช้ห้อง audiobook to share ใน dropbox

วัตถุประสงค์ของ audiobook2share นี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนหนังสือเสียงภาษาไทยระหว่างสมาชิก โดยมีระเบียบข้อบังคับดังนี้

 • 1. ห้อง audiobook2share นี้ ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนหนังสือเสียงภาษาไทยเท่านั้น
  • 1.1 หนังสือเสียง หมายถึง หนังสือที่มีผู้อ่านไว้เป็นเสียงและบันทึกในรูปแบบ file mp3 หรือคล้ายคลึง
   เช่น wab, ogg, mp4 และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง
  • 1.2 หนังสือเสียงภาษาไทยที่จะนำมาแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มไม่จำกัดว่าจะเป็นหนังสือประเภทใด เช่น ธรรมะ นวนิยาย วิชาการ และหรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

 • 2. การนำเอาหนังสือเสียงภาษาไทยมาวางไว้ในห้อง audiobook2share จำเป็นจะต้อง
  • 2.1 ทำการบีบอัด file ให้เป็น file นามสกุล อาทิ
   .zip, .rar, .exe หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ก่อนที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
  • 2.2 และขนาดของไฟล์หลังจากบีบอัดแล้ว ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกิน 500MB (บวกลบได้นิดหน่อย แล้วแต่ความจำเป็น) และหากหนังสือมีจำนวนไฟล์หลังจากทำการบีบอัดให้อยู่ในขนาดที่กำหนดแล้วมากกว่า 1 ไฟล์ ให้ทยอยอัพแต่ละไฟล์ ไม่ควรอัพทั้งหมดพร้อมๆ กันในคราวเดียว เพราะจะส่งผลทำให้พื้นที่ใน dropbox ของคนอื่นๆ เต็มได้ เช่น อัพไฟล์แรก แล้วปล่อยไว้สัก 1 สัปดาห์ แล้วลบไฟล์แรก แล้วอัพไฟล์ที่ 2 ต่อเป็นต้น


 • 3. ห้ามไม่ให้สมาชิกกลุ่มคนหนึ่งคนใดทำการแตก files ในห้อง audiobook2share.
  • 3.1 ให้ทำการ copy file ด้วยคำสั่ง control C, เพื่อนำ file ที่ต้องการออกมาวางไว้นอกห้อง audiobook2share แล้วจึงทำการแตก file.

 • 4. ขอย้ำตามข้อ 3.1 ว่ามิให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำการ cut หรือ move file ออกจากห้อง audiobook2share ด้วยคำสั่ง control X, เด็ดขาด
  • 4.1 หากเพื่อน ๆ ต้องการจะฟังหนังสือที่มีสมาชิกท่านอื่นนำมาแลกเปลี่ยน ก็ให้นำ file ดังกล่าวออกจากห้อง audiobook2share ด้วยคำสั่ง control C, เท่านั้น

 • 5. ระยะเวลาการแลกเปลี่ยน file
  • 5.1 file หนังสือเสียงภาษาไทย ที่นำมาแลกเปลี่ยนไว้ในห้อง audiobook2share นี้ จะมีอายุอยู่ในห้องประมาณ 1-2 สัปดาห์
   เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีพื้นที่ของ dropbox ในการแลกเปลี่ยน, หรือจัดเก็บ files ประเภทอื่น ในห้องอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ audiobook2share ด้วย
  • 5.2 หากในช่วงระยะ 1-2 สัปดาห์นั้น มีสมาชิกท่านใดที่อยากจะให้ลบหนังสือเสียงเล่มใดเพื่อการใช้งาน dropbox อย่างอื่นอย่างใด
   ขอให้ติดต่อ Web Master หรือแจ้งมาที่ twitter @audiobook2share เพื่อให้ทีมงานทำการพิจารณาและลบหนังสือเล่มนั้นต่อไป
  • 5.3 หากสมาชิกท่านใดไม่ได้ทำการ copy หนังสือไว้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ที่หนังสือเล่มดังกล่าวอยู่ในห้อง audiobook2share ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
   ให้รอไปจนกว่าจะมีสมาชิกท่านอื่น ๆ นำมาแลกเปลี่ยนกันใหม่ แต่จะไม่มีการนำมา upload ต่อภายในระยะเวลาอันใกล้
   เพื่อเปิดโอกาสกับหนังสือเล่มอื่น ๆ และสมาชิกท่านอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนหนังสือเสียง
  • 5.4 ในกรณีที่พลาดการติดตามหนังสือไปเป็นเวลานานๆ (ไม่เกินหนึ่งเดือน) ท่านสามารถใช้การ restore file ซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Dropbox
   แต่ควรทำให้กระทบถึงคนอื่นๆ น้อยที่สุด สามารถอ่านวิธี Restore files ใน Dropbox อย่างไร ให้รบกวนคนอื่นน้อยที่สุด
   โดยหากการ restore file ของท่านทำให้มีสมาชิกร้องเรียนเข้ามาจะถือเป็นการทำความผิดได้เช่นกัน

 • 6. การจัดระเบียบหนังสือเสียงในห้อง audiobook2share นี้ เช่น การลบหนังสือ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลห้อง audiobook2share เท่านั้น


 • 7. ห้ามมิให้มีการ ซื้อ ขาย หนังสือเสียงภาษาไทยที่มีการนำมาแลกเปลี่ยนกันไว้ในห้อง audiobook2share นี้ เด็ดขาด

หากมีสมาชิกท่านใดทำผิดกฎ ทางห้อง audiobook2share จำเป็นจะต้องมีมาตรการดังนี้

 • - ทำผิดครั้งที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นการทำผิดข้อใด ทาง audiobook2share จะส่ง email แจ้งเตือน เป็นรายบุคคล
 • - หากมีการทำผิดกฎเป็นครั้งที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นการทำผิดซ้ำข้อเดิมหรือข้ออื่นข้อใดของกฎระเบียบ ทางห้องจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ทำผิดกฎและผู้ที่เชิญสมาชิกท่านนั้นเข้ามาในกลุ่ม
 • - หากมีการทำผิดครั้งที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นผิดกฎข้อเดิมหรือข้ออื่นข้อใด ทางห้อง audiobook2share จะทำการเชิญสมาชิกท่านนั้นออกจากกลุ่มโดยไม่มีการแจ้งเตือนอื่นใดอีก
 • - หากสมาชิกท่านใดที่เชิญเพื่อนเข้ากลุ่ม และเพื่อนของท่านตั้งแต่ 2 คน ที่เชิญเข้ามาได้ทำผิดกฎระเบียบของห้อง audiobook2share
  ผู้ที่เป็นผู้เชิญสมาชิกเหล่านั้นจะถูกเชิญออกจากกลุ่ม นั่นคือ หากเพื่อนคนที่ 2 ของท่านทำผิดกฎระเบียบของห้อง ทางห้องจะเชิญท่านออกด้วยโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเช่นกัน

หมายเหตุ กฎ ระเบียบของห้อง audiobook2share ใน dropbox นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมได้ หากมีการกระทำดังกล่าว ทางห้องจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / โพสข้อความทั่วไปในเว็บ audiobook2share

 • 1. ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์ เป็นอันขาด

 • 2. ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม

 • 3. ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ มีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล และ สถาบันใดๆ

 • 4. ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

 • 5. ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรมหรือผิดต่อขนมธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีของชาวไทย

อนึ่ง ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไปโดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า
หรือถ้าหากมีการทำผิดกฎระเบียบซ้ำอีกทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการลบชื่อสมาชิกออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน

ดังนั้นการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ใน audiobook2share จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
การควบคุม และดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระ ขึ้นอยู่กับสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิก ว่าจะมีมากน้อยเพียงไร
จึงอยากขอความร่วมมือให้สมาชิกช่วยกันดูแลเว็บของเราและแจ้งให้ผู้ดูแลทราบหากมีการกระทำผิดกฎระเบียบของเว็บ
และทางเว็บไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิก เนื่องจากเป็นการกระทำส่วนบุคคล

คณะผู้ดูแลห้อง audiobook2share.cz.cc
และ share folder "Audio Books to Share" ใน Dropbox
(แก้ไขปรับปรุงล่าสุด) 24 กันยายน 2554

Board footer

Powered by PunBB
© 2022 AudioBook2Share